Rapport alimentatienormen 2020, Tremarapport + Bijlagen beschikbaar

Rapport alimentatienormen 2020-2 – Tremarapport, behoeftetabel en draagkrachttabel beschikbaar

Vanaf heden is het vanaf januari geldende Rapport alimentatienormen 2020 met alle bijlagen bij het Rapport Alimentatienormen – Tremarapport beschikbaar!

DOWNLOAD TREMARAPPORT 2020-2 EN DE BIJLAGEN

 • Tremarapport – Rapport alimentatienormen versie juli 2020-2
 • + beslisboom duur partneralimentatie
 • Behoeftetabel
 • Draagkrachttabel
 • Bijlage 2020 2e helft, inclusief model voor de bruto- en netto methode
 • Nieuwe richtlijn kinderalimentatie m.i.v. 1 april 2013
 • Toelichting op voorstel wijziging rapport alimentatienormen
 • Vragen, antwoorden draagkracht en aanvaardbaarheidstoets
 • Rapport kosten kinderen tot vaststelling kinderalimentatie
 • Nota Alimentatie en Winst uit onderneming
 • Artikel A. Roelvink-Verhoef: Alimentatie en de ondernemer: de verhouding tussen winst, kasstromen en draagkracht
 • Stappenplan Kinderalimentatie
 • Stappenplan Partneralimentatie
 • NBGI voor scheiding & aandeel kosten kinderen
 • Draagkracht t.b.v. kinderalimentatie
 • Berekening en verdeling kosten van kinderen
 • Draagkracht t.b.v. Partneralimentatie
 • Jusvergelijking

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl

Tremarapport 2013 – 3 versie juli 2013 nu beschikbaar

Op tremarapport.nl kunt u de meest recente versie van het onder verantwoordelijkheid van de werkgroep van de Expertgroep Alimentatienormen uitgegeven “Tremarapport 2013 – 3” en de daarbij behorende actuele bijlage en draagkrachttabel (juli 2013) downloaden. Het rapport met bijlagen, geeft een eenvormige praktische invulling van de wettelijke maatstaven, behoefte en draagkracht. Mocht u met de materie uit het rapport aan de slag willen en vragen hebben, dan willen wij u daar graag bij helpen.

Ook kan het zijn, dat u vragen hebt over de op tremanormen.nl te downloaden draagkracht- en/of behoefteberekening en berekening en verdeling kosten van kinderen, of zelf behoefte hebt aan een draagkracht- en/of behoefteberekening of second opinion. In dat geval nodig ik u uit om met tremanormen.nl op werkdagen tussen 10:00 uur en 22:00 uur telefonisch contact op te nemen op 06 53 268 112 of uw telefoonnummer aan ons per email d.greveling@tremanormen.nl kenbaar te maken, zodat wij telefonisch contact met u op kunnen nemen.

Voorts kan het zijn, dat uit uw ouderschapsplan of uit uw echtscheidingsconvenant niet blijkt hoe de kinderbijdrage tot stand is gekomen. Vooral als niet duidelijk is hoe de behoefte van de kinderen is bepaald en of er van de beide ouders draagkrachtberekeningen zijn gemaakt. In dat geval is de kinderbijdrage niet in overeenstemming met de wettelijke maatstaven en rechtvaardigt dat een wijziging van de kinderbijdrage en/of partneralimentatie.

Door tremanormen.nl wordt net als door de rechterlijke macht, gebruik gemaakt van het als standaard door de rechterlijke macht gebruikte alimentatierekenprogramma INA-PFR, waarmee wij berekeningen maken voor particulieren, zelfstandigen, DGA´s, advocaten en mediators. Gebruikmaking van dit alimentatierekenprogramma is om die reden wel zo raadzaam. In de regel wordt er door de rechterlijke macht op draagkrachtberekeningen gemaakt met andere software dan INA-PFR geen acht geslagen.

Bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen beschikbaar

In deze versie van de bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen houden verband met de wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand per 1 juli 2012. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Wet inkomensaanvulling 2005. Door deze wet veranderen de bedragen van de uitkeringen die zijn afgeleid van het netto minimumloon en vindt een aanpassing in de berekening van het vakantiegeld plaats.

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl