Rapport alimentatienormen 2017, Tremarapport + Bijlagen beschikbaar

Rapport alimentatienormen 2017 – Tremarapport, behoeftetabel en draagkrachttabel beschikbaar

Vanaf heden is het vanaf januari geldende Rapport alimentatienormen 2017 met alle bijlagen bij het Rapport Alimentatienormen – Tremarapport beschikbaar!

DOWNLOAD TREMARAPPORT 2017-1 EN DE BIJLAGEN

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl

Wettelijke indexering – bedragen levensonderhoud 2017

Wettelijke indexering – bedragen levensonderhoud 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt de Wettelijke indexering – bedragen levensonderhoud 2017 gewijzigd. Het percentage waarmee de bestaande, gewijzigde of vastgestelde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 2,1%

Bekijk de wettelijke indexering Beschikking wijzigingspercentage bedragen levensonderhoud 2017 via onderstaande link:

Bekijk hier de officiële bekendmaking: Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 oktober 2016, Directie Wetgeving en Juridische Zaken nr. 2006929, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2017 worden verhoogd. (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2017)

 

 

Rapport alimentatienormen, behoeftetabel en draagkrachttabel 2016

Rapport alimentatienormen – tremarapport van de Expertgroep alimentatienormen is hier te downloaden inclusief behoeftetabel, draagkrachttabel, richtlijnen kinderalimentatie etc.

Het rapport alimentatienormen (tremarapport) is te gebruiken om de kinderalimentatie (KA) en partneralimentatie (PA) te berekenen. De wijzigingen in versie 2016-1 hebben gevolgen voor de hoogte van de alimentatie en kunnen een reden zijn om de alimentatie te wijzigen.

De hoogte van de alimentatie wordt in eerste instantie bepaald door de behoefte aan alimentatie. In tweede instantie wordt dan gekeken of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om de (behoefte aan) alimentatie te kunnen betalen. De alimentatie wordt dus nooit hoger dan de behoefte, als de draagkracht lager is dan behoefte wordt de alimentatie niet hoger dan de draagkracht.

Download hier het rapport alimentatienormen – Tremarapport en de bijlagen
De download bestaat uit:

 • Rapport alimentatienormen (tremarapport) versie 2016-2
 • Behoeftetabel 2016
 • Draagkrachttabel 2016
 • Bijlage 2016 eerste helft, inclusief model voor de bruto- en netto methode
 • Bijlage 2016 tweede helft, inclusief model voor de bruto- en netto methode
 • Nieuwe richtlijn kinderalimentatie m.i.v. 1 april 2013
 • Toelichting op voorstel wijziging rapport alimentatienormen
 • Vragen, antwoorden draagkracht en aanvaardbaarheidstoets
 • Rapport kosten kinderen tot vaststelling van kinderalimentatie
 • Nota Alimentatie en Winst uit onderneming
 • Artikel A. Roelvink-Verhoef: Alimentatie en de ondernemer: de verhouding tussen winst, kasstromen en draagkracht

Ga naar download Tremarapport – Alimentatienormen 2016

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl

Indexering levensonderhoud per januari 2016

Het percentage voor de wettelijke indexering levensonderhoud is bekend. Vanaf 1 januari 2016 is de indexering 1,3%.

Bekijk hier de officiële bekendmaking:Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 30 oktober 2015, nr. 696918, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2016 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2016)

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl