Download Tremarapport 2017 en de bijlagen

Download Tremarapport

De Download Tremarapport en de daarbij toegevoegde bijlagen worden jaarlijks vernieuwd en geüpdatet met de meest recente gegevens / wijzigingen.

 10.00In winkelmand

 • Download Tremarapport – Rapport alimentatienormen versie juli 2017
 • Behoeftetabel 2017
 • Draagkrachttabel 2017
 • Bijlage 2017 eerste helft + tweede helft, inclusief model voor de bruto- en netto methode
 • Nieuwe richtlijn kinderalimentatie m.i.v. 1 april 2013
 • Toelichting op voorstel wijziging rapport alimentatienormen
 • Vragen, antwoorden draagkracht en aanvaardbaarheidstoets
 • Rapport kosten kinderen tot vaststelling kinderalimentatie
 • Nota Alimentatie en Winst uit onderneming
 • Artikel A. Roelvink-Verhoef: Alimentatie en de ondernemer: de verhouding tussen winst, kasstromen en draagkracht

 10.00In winkelmand

Download Tremarapport 2017 en de bijlagen

Wijzigingen per 1 januari 2017

Ter verduidelijking van enkele aanbevelingen in het rapport zijn, naast kleinere aanpassingen van ondergeschikt belang, de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • op pagina 4 is onder het kopje ‘Alimentatie na scheiding’ de term ‘niet-verzorgende ouder’ vervangen door ‘ouder’ om duidelijk te maken dat in bepaalde gevallen ook de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben verplicht kan zijn kinderalimentatie aan de andere (nietverzorgende) ouder te betalen;
 • op pagina 6 is onder het kopje ‘a) Het inkomen’ de aanbeveling aangepast over het te hanteren netto besteedbare gezinsinkomen voor de bepaling van de behoefte;
 • op pagina 14 is de opbouw van de redelijke kosten van levensonderhoud aangepast aan de cijfers van 2017;
 • op pagina 51 is de aanbeveling voor de onderhoudsplichtige die wordt verpleegd in een instelling voor langdurige zorg aangepast.

De draagkrachttabellen zijn aangepast aan de huidige normbedragen. Aanbevolen wordt om daarvan kennis te nemen.

Zoals altijd wordt aanbevolen kennis te nemen van het rapport ‘kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie’ dat in 1994 voor het eerst is gepubliceerd en dat nog steeds relevant is.

De expertgroep alimentatienormen is – zoals gebruikelijk – collectief verantwoordelijk voor dit rapport.

Share