Rapport alimentatienormen, behoeftetabel en draagkrachttabel 2016

Rapport alimentatienormen – tremarapport van de Expertgroep alimentatienormen is hier te downloaden inclusief behoeftetabel, draagkrachttabel, richtlijnen kinderalimentatie etc.

Het rapport alimentatienormen (tremarapport) is te gebruiken om de kinderalimentatie (KA) en partneralimentatie (PA) te berekenen. De wijzigingen in versie 2016-1 hebben gevolgen voor de hoogte van de alimentatie en kunnen een reden zijn om de alimentatie te wijzigen.

De hoogte van de alimentatie wordt in eerste instantie bepaald door de behoefte aan alimentatie. In tweede instantie wordt dan gekeken of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om de (behoefte aan) alimentatie te kunnen betalen. De alimentatie wordt dus nooit hoger dan de behoefte, als de draagkracht lager is dan behoefte wordt de alimentatie niet hoger dan de draagkracht.

Download hier het rapport alimentatienormen – Tremarapport en de bijlagen
De download bestaat uit:

 • Rapport alimentatienormen (tremarapport) versie 2016-2
 • Behoeftetabel 2016
 • Draagkrachttabel 2016
 • Bijlage 2016 eerste helft, inclusief model voor de bruto- en netto methode
 • Bijlage 2016 tweede helft, inclusief model voor de bruto- en netto methode
 • Nieuwe richtlijn kinderalimentatie m.i.v. 1 april 2013
 • Toelichting op voorstel wijziging rapport alimentatienormen
 • Vragen, antwoorden draagkracht en aanvaardbaarheidstoets
 • Rapport kosten kinderen tot vaststelling van kinderalimentatie
 • Nota Alimentatie en Winst uit onderneming
 • Artikel A. Roelvink-Verhoef: Alimentatie en de ondernemer: de verhouding tussen winst, kasstromen en draagkracht

Ga naar download Tremarapport – Alimentatienormen 2016

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl