Indexering alimentatie per 1 januari 2015 bekend

Het percentage indexering alimentatie waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2015 wordt verhoogd, is vastgesteld op 0,8%.

Ieder jaar publiceert de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een percentage waarmee de eerder vastgestelde alimentaties per 1 januari kunnen worden verhoogd. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar.

De Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud van 11 november 2014, is gepubliceerd in de Staatscourant van 14 november 2014, nummer 32616. In deze beschikking zijn tevens de wijzigingspercentages vanaf 1975 opgenomen.

Het indexeringspercentage is gebaseerd op het loonindexcijfer van het jaar ervoor.
Hieronder vindt u de indexeringspercentages over jaren 2000 t/m 2015:
2015 0,8%
2014 0,9%
2013 1,7%
2012 1,3%
2011 0,9%
2010 2,3%
2009 3,9%
2008 2,2%
2007 1,8%
2006 0,9%
2005 1,1%
2004 2,5%
2003 3,9%
2002 4,6%
2001 3,3%
2000 2,5%

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl

Afschaffing fiscaal voordeel kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 ontvangt u geen fiscaal voordeel kinderalimentatie meer over de belastingteruggave kinderalimentatie: de aftrek van kosten voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar komt te vervallen.

In 2014 was al een verlaging doorgevoerd: het fiscaal voordeel bij een IB-tarief van 42% bedraagt thans € 28,70 netto per maand voor een kind van 0-6 jaar, voor een kind van 6-12 jaar € 35 netto per maand, voor een kind van 12-18 jaar € 40,60 per maand en voor een kind van 18-21 jaar € 35 per maand.

Het fiscaal voordeel bij een IB-tarief van 52% bedraagt thans € 35,53 netto per maand voor een kind van 0-6 jaar, voor een kind van 6-12 jaar € 43.33 netto per maand, voor een kind van 12-18 jaar € 50.26 per maand en voor een kind van 18-21 jaar € 43,33 per maand.

Per 1 januari 2015 komt het fiscaal voordeel geheel te vervallen.

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl