Berekening 1e vaststelling kinderalimentatie 2013 nu voor slechts € 125,00

Tot en met 31 augustus 2013 betaal je voor het berekenen 1e vaststelling kinderalimentatie € 125,00.

Stuur per email de hierna genoemde gegevens en bewijsstukken naar D.Greveling@tremanormen.nl:

  • naam + geboortedata van jezelf en je (ex)partner;
  • voorletters van de kinderen + geboortedata;
  • jaaropgave 2012 van jezelf en je (ex)partner;
  • kopie aangifte IB/PVV 2012 van jezelf en je (ex)partner;
  • de laatste drie salaris- of uitkeringsspecificaties van jezelf en je (ex)partner;
  • hoeveel dagen er gemiddeld per week omgang is met je kinderen;
  • of, en zo ja door wie hoeveel kindgebondenbudget wordt ontvangen;
  • een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent voor eventuele vragen.

Na ontvangst van je betaling op IBAN–rekeningnr. NL84 INGB 0003 6406 64 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. D. Greveling te Hengelo (o.v.v. 1e berekening kinderalimentatie), wordt met de werkzaamheden aangevangen. Binnen maximaal vijf werkdagen worden je de berekeningen netto besteedbaar gezinsinkomen, kinderalimentatieberekening en een verdeling van de kosten van kinderen per email toegezonden. Deze berekeningen kun je gebruiken voor de indiening van je ouderschapsplan, je echtscheidingsconvenant en/of je door een advocaat in te dienen verzoekschrift bij de rechtbank.

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl