Tremarapport 2013 – 3 versie juli 2013 nu beschikbaar

Op tremarapport.nl kunt u de meest recente versie van het onder verantwoordelijkheid van de werkgroep van de Expertgroep Alimentatienormen uitgegeven “Tremarapport 2013 – 3” en de daarbij behorende actuele bijlage en draagkrachttabel (juli 2013) downloaden. Het rapport met bijlagen, geeft een eenvormige praktische invulling van de wettelijke maatstaven, behoefte en draagkracht. Mocht u met de materie uit het rapport aan de slag willen en vragen hebben, dan willen wij u daar graag bij helpen.

Ook kan het zijn, dat u vragen hebt over de op tremanormen.nl te downloaden draagkracht- en/of behoefteberekening en berekening en verdeling kosten van kinderen, of zelf behoefte hebt aan een draagkracht- en/of behoefteberekening of second opinion. In dat geval nodig ik u uit om met tremanormen.nl op werkdagen tussen 10:00 uur en 22:00 uur telefonisch contact op te nemen op 06 53 268 112 of uw telefoonnummer aan ons per email d.greveling@tremanormen.nl kenbaar te maken, zodat wij telefonisch contact met u op kunnen nemen.

Voorts kan het zijn, dat uit uw ouderschapsplan of uit uw echtscheidingsconvenant niet blijkt hoe de kinderbijdrage tot stand is gekomen. Vooral als niet duidelijk is hoe de behoefte van de kinderen is bepaald en of er van de beide ouders draagkrachtberekeningen zijn gemaakt. In dat geval is de kinderbijdrage niet in overeenstemming met de wettelijke maatstaven en rechtvaardigt dat een wijziging van de kinderbijdrage en/of partneralimentatie.

Door tremanormen.nl wordt net als door de rechterlijke macht, gebruik gemaakt van het als standaard door de rechterlijke macht gebruikte alimentatierekenprogramma INA-PFR, waarmee wij berekeningen maken voor particulieren, zelfstandigen, DGA´s, advocaten en mediators. Gebruikmaking van dit alimentatierekenprogramma is om die reden wel zo raadzaam. In de regel wordt er door de rechterlijke macht op draagkrachtberekeningen gemaakt met andere software dan INA-PFR geen acht geslagen.

Richtlijn vaststelling kinderalimentatie per 1 april 2013

Indien je een nadere uitleg wenst over de wijziging van de richtlijn vaststelling kinderalimentatie per 1 april 2013, dan dien je op onderstaande link te klikken voor een uitvoerige en heldere uitleg:

Bekijk hier de uitleg van mr. Jan Bram de Groot

Succes!

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl