Indexeringspercentage levensonderhoud 2013 bekend

Het indexeringspercentage levensonderhoud wordt met ingang van 1 januari 2013 verhoogd en is vastgesteld op 1,7%.

Ieder jaar publiceert de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een percentage waarmee de eerder vastgestelde alimentaties per 1 januari kunnen worden verhoogd. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen  in het afgelopen jaar.

Een afschrift van de Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud van 1 november 2012, zoals gepubliceerd  in de Staatscourant van 1 november 2012, nummer 22375, is vanaf heden te downloaden op www.tremanormen.nl. In deze beschikking zijn tevens de wijzigingspercentages vanaf 1975 opgenomen.

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl