Wijziging aanbeveling inkomen van een ondernemer

Sinds de publicatie van het rapport alimentatienormen 2012 oftewel de Tremanormen in juli 2012 is een wijziging aanbeveling inkomen aangebracht in de aanbeveling ten aanzien van de berekening van het inkomen van een ondernemer. De aanbeveling om in ieder geval de laatste drie jaarrekeningen over te leggen is vervangen door een ruimere opdracht aan de ondernemer om alle gegevens over te leggen die tot het vereiste inzicht in zijn financiële situatie kunnen bijdragen.Op basis van die gegevens dient te worden
vastgesteld, wat de ondernemer, gelet op de belangen van de onderhoudsgerechtigde, in redelijkheid mag worden geacht te kunnen bijdragen ten behoeve van de onderhoudsgerechtigde. In dat verband zijn niet alleen jaarrekeningen, maar ook kasstroomoverzichten en diverse andere stukken die inzicht kunnen geven in de bedrijfsvoering van de ondernemer van belang.

Het actuele rapport alimentatienormen oftewel www.tremanormen.nl kunt u downloaden op de website www.tremarapport.nl.